Σημείωση
16 του Ν. 97(Ι)/2014Κατάργηση και επιφύλαξη

16.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 97(Ι)2014], ο περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος Νόμος καταργείται.

(2) Παρά την πιο πάνω κατάργηση, Κανονισμοί και Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργούμενου Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και να θεωρούνται ότι εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου στο βαθμό και στην έκταση που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 97(Ι)2014].