Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμοι του 1969 έως 1996 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμοι του 1969 έως 1996.