Διαγραφή πειθαρχικών ποινών

69.Α – (1)  Η ποινή της επίπληξης μετά τρία έτη από την επιβολή της, της αυστηρής επίπληξης μετά     πέντε έτη και οι λοιπές ποινές εκτός από  τις  ποινές της αναγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης, μετά δέκα έτη από την επιβολή τους διαγράφονται.

(2)  Οι ποινές που διαγράφονται αποσύρονται από τον Προσωπικό φάκελο του εκπαιδευτικού λειτουργού και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελέσουν στοιχεία κρίσης του.