Σημείωση
6 του Ν. 12(I)/1999Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 12(Ι)/1999] αρχίζει από την 31η Ιανουαρίου 1969.