Σημείωση
6 του Ν. 44(I)/04Σημείωση Συντάκτη

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Τροποποιητικού Νόμου 44(I)/04, το υφιστάμενο άρθρο 60 του Βασικού Νόμου αναριθμείται σε 61 με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο άρθρα με τον αριθμό 61.