Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων Νόμοι του 1966, 1983 και 1987 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων Νόμοι του 1966 έως 1987.