Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014. [142(Ι) του 2014]

58. Η εφαρμογή των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 142(Ι)/2014] αναστέλλεται μέχρι τη 19η Μαρτίου 2015.