Στρατιωτικά Ποινικά Δικαστήρια

102. Η ποινική δικαιοσύνη εν τω στρατώ απονέμεται-

(α) υπό του στρατιωτικού δικαστηρίου, ως πρωτοβαθμίου~

(β) υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως δευτεροβαθμίου.