vv

11. o oo v o ovo o o 9, o oo o v o ov o o oo v v v vv (o o vov "o vv")-

() o v oov oo oo v oo v o oo, vovo o o ov o ooo v o .

() o v ovoov vv ov (v v v) v o ovv ov.

() o v ovoov v o ov o o o, v ooov v ov v oo o oov vov o oo.

() ov ooo o o , o v oov ov o ov ooo o v v voo o o oo.