Δικαίωμα πιστωτή ο οποίος δεν επαλήθευσε χρέος πριν από την κήρυξη μερίσματος

61. Πιστωτής ο οποίος δεν επαλήθευσε το χρέος του πριν από την κήρυξη μερίσματος ή μερισμάτων δικαιούται να πληρωθεί από τα χρήματα που βρίσκονται εκάστοτε στα χέρια του διαχειριστή οποιοδήποτε μέρισμα ή μερίσματα τα οποία παρέλειψε να εισπράξει προτού τα χρήματα αυτά χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή οποιουδήποτε μελλοντικού μερίσματος ή μερισμάτων, αλλά δεν δικαιούται να παρεμποδίσει τη διανομή μερίσματος που κηρύχτηκε προτού το χρέος επαληθευτεί, εξαιτίας του ότι ο πιστωτής δεν συμμετείχε στη διανομή.