Ποινική ευθύνη μετά από αποκατάσταση ή συμβιβασμό

126. Όταν πτωχεύσας είναι ένοχος ποινικού αδικήματος, δεν θα εξαιρεθεί από το να διωχθεί ποινικά εξαιτίας του ότι εξασφάλισε την αποκατάσταση του ή ότι έγινε αποδεκτός συμβιβασμός ή εγκρίθηκε σχέδιο διευθέτησης.