Πτώχευση διαχειριστή

85. Αν εκδοθεί διάταγμα πτώχευσης εναντίον διαχειριστή η θέση του ως διαχειριστή κενώνεται.