Ζώνη Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων

18Γ.–(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με σύσταση του Διευθυντή, δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ανακηρύξει οποιαδήποτε περιοχή εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας ως Ζώνη Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, σε περίπτωση κατά την οποία στην περιοχή αυτή βρίσκονται ή πιθανόν να βρίσκονται αρχαιότητες, οι οποίες λόγω της ιστορικής, αρχαιολογικής ή καλλιτεχνικής σημασίας τους, θα πρέπει να προστατευθούν.

(2) Εντός καθορισμένης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) Ζώνης Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων απαγορεύεται -

(α) η κατασκευή οποιασδήποτε εγκατάστασης, τεχνητής νήσου ή άλλου κατασκευάσματος∙

(β) η αγκυροβόληση πλοίων∙

(γ) η διενέργεια αλιευτικών ή καταδυτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά ή άλλου είδους παρέμβαση σε αρχαιότητες∙

(δ) η  γεώτρηση, η χρήση εκρηκτικών ή η εισαγωγή επιβλαβών ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον∙

(ε) η οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή άλλου είδους παρέμβαση σε αρχαιότητες.

(3) Οποιοσδήποτε παρεμβαίνει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά σε αρχαιότητες εντός της Ζώνης Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) ή σε ποινή φυλάκισης η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.