Κυριότητα σε αρχαιότητες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή στην Υφαλοκρηπίδα

18Α.–Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όλες οι αρχαιότητες οι οποίες βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας, είτε έχουν ανακαλυφθεί είτε δεν ανακαλύφθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, αποτελούν ιδιοκτησία της Κυβέρνησης.