ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Α/Α ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ Ή
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΟ/
ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
1. Παλαιό σχολείο ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 29/1361V01 1:1250 01 349

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ