Πότε θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα

7. Προς το σκοπό παροχής δικαιοδοσίας βάσει του Νόμου αυτού, κάθε αδίκημα θεωρείται ότι διαπράσσεται και κάθε αιτία παραπόνου ανακύπτει είτε στον τόπο στον οποίο πραγματικά διαπράσσεται ή ανακύπτει, είτε σε οποιοδήποτε τόπο στον οποίο ο υπαίτιος αυτός ή το πρόσωπο εναντίον του οποίου διατυπώνεται παράπονο δυνατό να βρίσκεται.