Εξουσία Διευθυντή όπως προβεί σε εγγραφή μερίδων

54. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες και υποβάλλεται αίτηση από ένα από τους συγκύριους για εγγραφή της μερίδας του επί αυτής, ο Διευθυντής δύναται να εγγράψει όλες τις επί της ιδιοκτησίας μερίδες.