ΠΙΝΑΚΑΣ Β

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

{άρθρο 18(4)}

Α/Α Γεωγραφική περιοχή Αριθμός Εγγραφής Φ/Σχέδιο Τμήμα Τεμάχιο

ΈκτασηΤετρ. Μέτρα

Μερίδιο
1.

Λευκωσία

Δήμος Αγλαντζίας

941 XXI.55.W2 2 901 1487 ΟΛΟ
2.

Λευκωσία

Δήμος Αγλαντζίας

168 XXI.55.W2 2 168 24768 ΟΛΟ