ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'
[Άρθρο 18(5)]
Α/Α Γεωγραφική
περιοχή
Αριθμός
εγγραφής
Φ/Σχέδιο Τμήμα Τεμάχιο Έκταση
Τετρ. Μέτρα
Μερίδιο
1. Λευκωσία
Δήμος Αγλαντζιάς
6349 21.63Ε1 2 5118 24.860 ΟΛΟ
2. Λευκωσία
Δήμος Λατσιών
7014 30.15W2 2 3679 3.135 ΟΛΟ
3. Λευκωσία
Δένεια
2550 20.54 0 345 79.500 ΟΛΟ
4. Λευκωσία
Ακάκι
14232 20.45 0 186 418.500 ΟΛΟ
5. Λευκωσία
Πολιτικό
9522 39.01 0 457 1.031.251 ΟΛΟ
6. Λεμεσός
Μοναγρούλλι
12972 55.41 0 458 1.124.500 ΟΛΟ
7. Λεμεσός
Πισσούρι
66 57.14 0 110 136.122 ΟΛΟ
8. Πάφος
Δήμος Γεροσκήπου
39 51.27Ε1 3 44 49.498 ΟΛΟ
9. Πάφος
Δήμος Γεροσκήπου
41 51.27Ε1 3 46 99.803 ΟΛΟ
10. Πάφος
Νέο Χωριό
9 26.49 0 215 4.348 ΟΛΟ
11. Πάφος
Νέο Χωριό
56 26.57 0 349 65.720 ΟΛΟ
12. Πάφος
Τρεμιθούσα
6716 45.43 0 598 62.970 ΟΛΟ
13. Αμμόχωστος
Δήμος Παραλιμνίου
4596 0.2-292-379 9 856 17.045 ΟΛΟ
14. Αμμόχωστος
Δήμος Παραλιμνίου
4631 0.2-293-378 8 603 27.998 ΟΛΟ