Μέθοδοι επιβάρυνσης

53. Οι ανάδοχοι δύνανται να χρεώνουν για ενέργεια που παρέχεται σε οποιοδήποτε καταναλωτή (διαφορετικά παρά με συμφωνία) είτε με το πραγματικό ποσό ενέργειας που προμηθεύτηκε με τον τρόπο αυτό ή με την μέγιστη ισχύ που ζητείται σε κάθε δεδομένη περίοδο ή με συνδυασμό των δυό, ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ως ήθελε εκάστοτε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.