Προανάκριση διεξάγεται για ποινικά αδικήματα που δεν δικάζονται συνοπτικά

92. [Διαγράφηκε]
Προανάκριση διεξάγεται για ποινικά αδικήματα που δεν δικάζονται συνοπτικά

92. [Διαγράφηκε]