ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 13)

ΜΕΡΟΣ Α

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Α. ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ Λ.Κ. 40
Β. ΑΔΕΙΑ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗ

1. Άδεια λιανικής πώλησης για Ξενοδοχεία και

Τουριστικά Καταλύματα [άρθρο 6(α)], εκτός από τα

αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (ε):

(α) Ξενοδοχεία που έχουν καταταχθεί ή που κατατάσσονται

ως κυρίως ξενοδοχεία, παρόδια ξενοδοχεία ή συγκροτήματα οικίσκων της τάξης  των -

(i) Πέντε αστέρων: Λ.Κ. 300
(ii) Τεσσάρων αστέρων: Λ.Κ. 200
(iii) Τριών αστέρων: Λ.Κ. 70
(iv) Δύο αστέρων: Λ.Κ. 40
(v) Ενός αστέρα: Λ.Κ. 30
(β) Ξενοδοχεία χωρίς αστέρα ή Ξενώνες: Λ.Κ. 24
(γ) Ξενοδοχεία που έχουν καταταχθεί ή που κατατάσσονται ως οικοτροφεία-
(i) Πρώτης κατηγορίας: Λ.Κ.  70
(ii) Δεύτερης κατηγορίας: Λ.Κ.  50
(iii) Τρίτης κατηγορίας: Λ.Κ.  40

(δ) Τουριστικά Καταλύματα που έχουν καθοριστεί ή που θα καθοριστούν,

σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου ως -

(i) Πρώτης τάξης: Λ.Κ.  70
(ii) Δεύτερης τάξης: Λ.Κ.  50
(ε) Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα Ορεινών Θερέτρων:

Το 50% των πιο πάνω

δικαιωμάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Άδεια λιανικής πώλησης για Καμπαρέ [άρθρο 6(β)]:
Λ.Κ. 240
3. [Διαγράφηκε]
[Διαγράφηκε]
[Διαγράφηκε] [Διαγράφηκε]
[Διαγράφηκε] [Διαγράφηκε]
4. Γενική άδεια λιανικής πώλησης [άρθρο 6(δ)]:
(α) Για κατανάλωση μέσα ή έξω από το κτίριο αναφορικά με κτίριο ή τόπο που βρίσκεται-
(i) Σε οποιοδήποτε δήμο: Λ.Κ.  80
(ii) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος: Λ.Κ.  50
(β) Για κατανάλωση έξω από το κτίριο, αναφορικά με κτίριο ή τόπο που βρίσκεται-
(i) Σε οποιοδήποτε δήμο: Λ.Κ.  50
(ii) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος: Λ.Κ.  24
(γ) Για κατανάλωση μέσα ή έξω από το κτίριο, αναφορικά με κτίριο ή τόπο που βρίσκεται οπουδήποτε όπου προσφέρεται ψυχαγωγία από καλλιτέχνες με μουσική ή τραγούδια: Λ.Κ. 200

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΟΣ

(α)Άδεια για εμποροπανήγυρεις [άρθρο 7(1)(α)(i)]:

Λ.Κ. 6 την ημέρα.
(β)Άδεια για διασκεδάσεις [άρθρο 7(1)(α)(ii)]: Λ.Κ. 6 την  ημέρα.
(γ)Άδεια για επιτόπιο κρασί [άρθρο 7(1)(β)] αναφορικά με κτίριο ή τόπο που βρίσκεται –
(i)Σε οποιοδήποτε δήμο: Λ.Κ.  6 το χρόνο.
(ii)Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος: Λ.Κ.  4 το χρόνο.