Υποχρέωση εξασφάλισης συγκατάθεσης του Διευθυντή

3Α.-(1) Απαγορεύεται η κατασκευή ή εισαγωγή αλιευτικού σκάφους ή η μετατροπή οποιουδήποτε σκάφους σε αλιευτικό σκάφος, ή η εγγραφή σκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο ως αλιευτικού, χωρίς τη συγκατάθεση του Διευθυντή.

(2) Οποιοσδήποτε ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.