Διορισμός ειδικού διαχειριστή

250.-(1) Όταν σε οποιαδήποτε διαδικασία ο επίσημος παραλήπτης γίνεται ο εκκαθαριστής εταιρείας, είτε προσωρινά ή διαφορετικά, δύναται, αν ικανοποιηθεί ότι η φύση της περιουσίας ή των εργασιών της εταιρείας, ή τα συμφέροντα των πιστωτών ή συνεισφορέων γενικά απαιτούν το διορισμό ειδικού διαχειριστή της περιουσίας ή εργασιών της εταιρείας άλλου από τον εαυτό του, να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο, και το Δικαστήριο δύναται, με την αίτηση αυτή να διορίσει ειδικό διαχειριστή της αναφερόμενης περιουσίας ή εργασιών για να ενεργεί στη διάρκεια τέτοιου χρόνου όπως το Δικαστήριο δυνατό να διατάξει, με τέτοιες εξουσίες, περιλαμβανομένων των εξουσιών του παραλήπτη ή διαχειριστή, όπως δυνατό το Δικαστήριο, να του εμπιστευθεί.

(2) Ο ειδικός διαχειριστής δίνει τέτοια εγγύηση και υποβάλλει τέτοιους λογαριασμούς με τέτοιο τρόπο όπως το Δικαστήριο διατάσσει.

(3) Ο ειδικός διαχειριστής παίρνει τέτοια αμοιβή που δυνατό να οριστεί από το Δικαστήριο.