Γραμματέας

171.-(1) Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει γραμματέα και ο μόνος σύμβουλος δεν δύναται να είναι επίσης γραμματέας.

(2) Οτιδήποτε απαιτείται ή εξουσιοδοτείται να γίνει από ή στο γραμματέα δύναται, αν η θέση είναι κενή ή για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει γραμματέας αρμόδιος να ενεργεί, να γίνει από ή σε οποιοδήποτε βοηθό ή αναπληρωτή γραμματέα ή, αν δεν υπάρχει βοηθός ή αναπληρωτής γραμματέας ικανός να ενεργεί, από ή σε οποιοδήποτε αξιωματούχο της εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένος γενικά ή ειδικά για αυτό από τους συμβούλους.