Διατάξεις σχετικά με αδικήματα δυνάμει δύο ή περισσότερων Νόμων

37. Όταν πράξη ή παράλειψη αποτελεί αδίκημα δυνάμει δύο ή περισσότερων Νόμων, ο αδικοπραγήσας, εκτός αν φαίνεται το αντίθετο, θα υπόκειται σε διωγμό και τιμωρία δυνάμει εκάστου ή οποιουδήποτε από τους Νόμους αυτούς, αλλά δεν υπόκειται σε τιμωρία δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.