Ακύρωση και αντικατάσταση

9. Όταν Νόμος ακυρώνει εξ ολοκλήρου ή μερικώς οποιοδήποτε προηγούμενο νομοθέτημα και αντικαθιστά διατάξεις του ακυρωθέντος νομοθετήματος, το νομοθέτημα που ακυρώθηκε θα παραμείνει σε ισχύ μέχρις ότου οι αντικατασταθείσες διατάξεις τεθούν σε ισχύ.