Ακύρωση ακυρωτικών νομοθετημάτων

8. Όταν Νόμος ακυρώνει ακυρωτικό νομοθέτημα, δεν θα ερμηνεύεται ότι επαναφέρει οποιοδήποτε νομοθέτημα που ακυρώθηκε προηγουμένως, εκτός αν προστίθενται λέξεις που επαναφέρουν το νομοθέτημα εκείνο.