Σημείωση
3 του Ν. 1(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 1(Ι)/2017

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 1(Ι)/2017] λογίζεται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2017.