Σημείωση
3 του Ν. 125(Ι)/2022Λήξη της ισχύος του Ν. 215(Ι)/2022

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 215(Ι)/2022] λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.