Συνωμοσία για διαφθορά γυναίκας

166. Όποιος συνωμοτεί με άλλο για να υποκινήσει γυναίκα να επιτρέψει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να έρθει σε παράνομη συνουσία με αυτή, με ψευδείς παραστάσεις ή με άλλα δόλια μέσα, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.