Απόκρυψη τοκετού

220. Όποιος, όταν γεννήθηκε παιδί, αποπειράται να αποκρύψει τον τοκετό, με οποιαδήποτε κρυφή διάθεση του πτώματος του παιδιού, ανεξάρτητα του αν το παιδί πέθανε πριν, κατά ή μετά τη γέννηση του, είναι ένοχος πλημμελήματος.