Ποινή για κακόβουλη βλάβη γενικά και σε ειδικές περιπτώσεις

324.-(1) Όποιος εσκεμμένα και παράνομα καταστρέφει ή προξενεί ζημιά σε περιουσία, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος, το οποίο εκτός αν προνοείται διαφορετικά είναι πλημμέλημα, αυτός αν δεν προβλέπεται κάποια άλλη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Προκειμένου για αλώνι, γεωργική μηχανή, πηγάδι ή διάτρηση νερού ή του φράγματος, όχθης, τοιχώματος ή θύρας για πλήρωση δεξαμενής μύλου ή λίμνης ή για φυτεία καλλιεργημένων φυτικών προϊόντων, που είναι φυτευμένα, κομμένα ή όχι, ή δένδρα, δενδρύλια ή θάμνοι υπό καλλιέργεια ή γέφυρα, οδογέφυρα, υδραγωγείο ή υδατοδεξαμενή, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

(3) Προκειμένου για κατοικία ή σκάφος, αν η βλάβη προκαλείται από την έκρηξη εκρηκτικής ύλης, και αν-

(α) στην κατοικία ή στο σκάφος βρίσκεται οποιοδήποτε πρόσωπο, ή

(β) η καταστροφή ή η βλάβη θέτει πράγματι σε κίνδυνο τη ζωή οποιουδήποτε προσώπου,

ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

(4) Προκειμένου για έγγραφο τελευταίας βούλησης, ανεξάρτητα αν ο διαθέτης ζει ή πέθανε ή για μητρώο ή αρχείο του οποίου η τήρηση εξουσιοδοτείται ή απαιτείται σύμφωνα με το νόμο για βεβαίωση ή καταχώριση του τίτλου από οποιαδήποτε περιουσία ή για καταχώριση γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμων, θανάτων ή τάφων ή για αντίγραφο μέρους τέτοιου μητρώου ή αρχείου το οποίο απαιτείται σύμφωνα με το νόμο να αποσταλεί σε δημόσιο λειτουργό, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

(5) Προκειμένου για σκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο ή που ναυάγησε ή εξόκειλε ή ο,τιδήποτε που ανήκει σε τέτοιο σκάφος, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

(6) Προκειμένου για οποιοδήποτε μέρος σιδηροδρόμου ή έργου που σχετίζεται με σιδηρόδρομο, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

(7) Προκειμένου για έγγραφο που κατατέθηκε ή φυλάγεται σε δημόσιο γραφείο ή έγγραφο αποδεικτικού τίτλου ή άλλου δικαιώματος σε γη, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.