Ορισμός δημοσίευσης

197.-(1) Λίβελλο δημοσιεύει κάποιος αν προκαλεί τέτοια χρήση του έντυπου, γραπτού, ζωγραφικής, ομοιώματος ή άλλου μέσου το οποίο μεταδίδεται το δυσφημητικό δημοσίευμα, είτε με έκθεση για ανάγνωση, απαγγελία, περιγραφή, παράδοση ή με άλλο τρόπο, ώστε το δυσφημητικό νόημα του να περιέρχεται ή ενδέχεται να περιέλθει σε γνώση εκείνου του οποίου γίνεται η δυσφήμηση ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

(2) Λίβελλος διαπράττεται και αν ακόμη το δυσφημητικό νόημα του δεν εκφράζεται άμεσα ή με πληρότητα αρκεί αν τέτοιο νόημα και η αναφορά του στο φερόμενο ως δυσφημητικό δύνανται να προκύψουν είτε από τον ίδιο του κατά τον ισχυρισμό λιβέλλου είτε από εξωτερικά περιστατικά, είτε μερικώς από τον ένα και μερικώς από τον άλλο.