Έγγραφο

332. Ο όρος έγγραφο στο Μέρος αυτό δεν περιλαμβάνει εμπορικό σήμα ή οποιοδήποτε άλλο σήμα που χρησιμοποιείται σε συνάφεια με εμπορικά είδη και αν ακόμη αυτό είναι γραπτό ή εκτυπωμένο.