Πρόκληση σε μονομαχία

90. Όποιος προκαλεί άλλο σε μονομαχία ή αποπειράται να προκαλέσει άλλο σε μονομαχία ή αποπειράται να προκαλέσει άλλο σε πρόκληση άλλου σε μονομαχία, είναι ένοχος πλημμελήματος.