Ποινή συμμετοχής σε παράνομη συνάθροιση

71. Όποιος συμμετέχει σε παράνομη συνάθροιση, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.