Συνουσία μεταξύ αρρένων

171.-(1) Η συνουσία μεταξύ αρρένων που διαπράττεται δημόσια ή οπουδήποτε εφόσον ένα από τα πρόσωπα είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, θεωρείται κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση πέντε ετών.

(2) Η συνουσία μεταξύ αρρένων που διαπράττεται είτε με κατάχρηση σχέσης εξάρτησης στηριζόμενης σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή από ενήλικο με αποπλάνηση προσώπου κάτω των δεκαοκτώ ετών ή για κερδοσκοπία ή κατ’ επάγγελμα, θεωρείται κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση επτά ετών.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “δημόσια” σημαίνει χώρο όπου το κοινό δύναται να έχει θέα ή όπου το κοινό εκάστοτε έχει δικαίωμα ή άδεια εισόδου με ή χωρίς όρους.