Δόλια διάθεση περιουσίας του εμπιστεύματος από επιτρόπους εμπιστευμάτων

310. Όποιος, είναι επίτροπος εμπιστεύματος οποιασδήποτε περιουσίας, καταστρέφει την περιουσία με σκοπό καταδολίευσης ή για τον ίδιο σκοπό διαθέτει αυτή σε χρήση που δεν είναι εξουσιοδοτημένη από το εμπίστευμα, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ο όρος “επίτροποι εμπιστευμάτων” περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους ακόλουθους, δηλαδή-

(α) επίτροπους εμπιστευμάτων με ρητά εμπιστεύματα, που συστάθηκαν με συμβόλαιο, διαθήκη ή έγγραφο για δημόσιο, ιδιωτικό ή για κάποιο αγαθοεργό σκοπό

(β) επίτροπους εμπιστευμάτων που διορίστηκαν από ή δυνάμει νόμου για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό

(γ) πρόσωπο στο οποίο περιέρχονται τα καθήκοντα από οποιοδήποτε τέτοιο εμπίστευμα, όπως αναφέρεται πιο πάνω

(δ) εκτελεστές και διαχειριστές.