Τρόπος εκτέλεσης ποινής φυλάκισης

30. Ο τρόπος της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης κανονίζεται με ιδιαίτερους νόμους.