Άσεμνη πράξη

176. Όποιος διενεργεί δημόσια άσεμνη πράξη, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση τριών μηνών.