Άδικη απόκρυψη ή περιορισμός αρπαγέντος ή απαχθέντος

252. Όποιος άδικα αποκρύβει ή περιορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, ενώ γνωρίζει ότι αυτό έχει αρπαγεί ή έχει απαχθεί, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο ωσάν αυτός είχε αρπάξει ή απαγάγει τέτοιο πρόσωπο με την ίδια πρόθεση ή γνώση ή για τον ίδιο σκοπό με τον οποίο ή για τον οποίο αυτός το αποκρύβει ή το περιορίζει.