Αλήτες και περιπλανώμενοι

189. Τα πιο κάτω πρόσωπα, δηλαδή-

(α) ο καταδικασθείς για δεύτερη φορά για αδίκημα δυνάμει του άρθρου 188

(β) ο περιπλανώμενος και με την επίδειξη πληγών ή παραμόρφωσης του που προσπαθεί να πάρει ή να μαζεύει ελεημοσύνη

(γ) ο περιφερόμενος συλλέγοντας ή εισπράττοντας ελεημοσύνη, ή προσπαθεί με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις να προκαλέσει την καταβολή οποιασδήποτε φύσης ή είδους αγαθοεργών εισφορών

(δ) κάθε ύποπτο πρόσωπο ή που έχει τη φήμη κλέφτη ο οποίος δεν έχει εμφανείς πόρους συντήρησης αδυνατεί δε να δίνει επαρκείς εξηγήσεις για τον εαυτό του

(ε) αυτός που ανευρίσκεται περιπλανώμενος εντός, ή κοντά σε υποστατικό ή σε οδό ή οδική αρτηρία ή σε οποιοδήποτε χώρο παρακείμενο σε αυτή ή σε δημόσιο χώρο, σε χρόνο και κάτω υπό τέτοιες περιστάσεις, ώστε να συμπεραίνεται ότι η παρουσία του εκεί οφείλεται σε παράνομο ή ταραχοποιό σκοπό,

θεωρούνται ως αλήτες και περιπλανώμενοι, είναι δε ένοχοι πλημμελήματος και υπόκεινται σε πρώτη καταδίκη σε φυλάκιση τριών μηνών, σε κάθε δε μεταγενέστερη καταδίκη σε φυλάκιση ενός χρόνου.