Επεξήγηση ως προς την καλή πίστη

201. Η δημοσίευση δυσφημητικού δημοσιεύματος δεν θεωρείται ότι γίνεται με καλή πίστη στην έννοια του άρθρου 200, αν φανεί ότι-

(α) το δημοσίευμα ήταν αναληθές και αυτός δεν επίστευε ότι αυτό είναι αληθινό ή

(β) το δημοσίευμα ήταν αναληθές και αυτός προέβηκε στη δημοσίευση χωρίς να καταβάλει εύλογη φροντίδα για εξακρίβωση του αληθινού ή του αναληθούς του ή

(γ) αυτός που προβαίνει στη δημοσίευση, ενήργησε με σκοπό βλάβης του δυσφημούμενου σε βαθμό σημαντικά μεγαλύτερο ή με τέτοιο τρόπο που είναι σημαντικά διάφορο του εύλογα αναγκαίου για το κοινό συμφέρον ή για προστασία του ιδιωτικού δικαιώματος ή συμφέροντος σε σχέση προς το οποίο αξιώνει προνόμιο.