Εξύβριση στρατού

50Δ.-(1) Όποιος, κακόβουλα εξυβρίζει δημόσια το στρατό, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, “στρατός” περιλαμβάνει το στρατό της Δημοκρατίας, την Εθνική Φρουρά καθώς και κάθε άλλη στρατιωτική δύναμη που ιδρύεται με νόμο.

(3) Κάθε ποινική δίωξη δυνάμει του άρθρου αυτού ασκείται κατόπι έγκρισης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.