Απόπειρα για φόνο

214. Όποιος-

(α) αποπειράται παράνομα να επιφέρει το θάνατο άλλου ή

(β) με σκοπό να επιφέρει το θάνατο άλλου παράνομα, διενεργεί οποιαδήποτε πράξη ή παραλείπει πράξη την οποία έχει καθήκον να εκτελέσει, η οποία πράξη ή η παράλειψη είναι τέτοιας φύσης ώστε να ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.