Ορισμός δυσφημητικού δημοσιεύματος

195.-(1) Δυσφημητικό είναι το δημοσίευμα, που αποδίδει σε κάποιο πρόσωπο οποιοδήποτε έγκλημα ή ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια θέση, ή το οποίο ενδέχεται να βλάψει αυτό στην ασχολία, το επάγγελμα, ή τη θέση που κατέχεται από αυτό ή να εκθέσει αυτό σε γενικό μίσος, περιφρόνηση ή χλεύη.

(2) Στο άρθρο αυτό “εγκλημα” σημαίνει κάθε ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο δυνάμει του Κώδικα αυτού και κάθε πράξη τιμωρούμενη δυνάμει οποιουδήποτε νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία επίσης κάθε πράξη, που διενεργήθει οπουδήποτε, η οποία αν διενεργόταν από κάποιο στη Δημοκρατία θα ήταν τιμωρητέα δυνάμει οποιουδήποτε νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία.