Να θέτει φωτιά σε αγαθά στα κτίρια

319. Όποιος εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά σε ύλη ή σε πράγμα που βρίσκεται εντός ή από κάτω ή που στηρίζεται σε οποιοδήποτε κτίριο, ανεξάρτητα αν προκαλείται πυρκαγιά στο κτίριο αυτό ή όχι, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.