Ορισμός αρπαγής από νόμιμη κηδεμονία

246. Όποιος αφαιρεί ή παρασύρει σε διαφυγή ανήλικο που έχει ηλικία κάτω των δεκατεσσάρων χρόνων προκειμένου για άντρα, ή κάτω των δεκαέξι χρόνων προκειμένου για γυναίκα ή πρόσωπο που έχει κλονισμένο το λογικό, από τη φύλαξη του νόμιμου κηδεμόνα του, χωρίς τη συναίνεση τέτοιου κηδεμόνα, θεωρείται ότι αρπάζει τον ανήλικο ή τέτοιο πρόσωπο από το νόμιμο κηδεμόνα του.