Απόπειρες

173.-(1) Όποιος αποπειράται να διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που καθορίζονται στο άρθρο 171 είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών ετών.

(2) Όποιος αποπειράται να διαπράξει το αδίκημα που καθορίζεται στο άρθρο 172 είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά ετών.